Fizika érettségi szóbeli

2012.08.25 00:00

Nézzük, mi vár a vizsgázókra szóbeli vizsga guillotine-ja alatt!

Először is, ami közös közép és emelt szinten: 

A vizsgán húsz tétel közül kell egyet húzni. A húzás után felkészülési idő áll a diák rendelkezésére, hogy a tételen szereplő elméleti témaköröket végig gondolja, róluk vázlatot készítsen, illetve, hogy a tételen megadott kísérletet elvégezze, és annak eredményeit írásban rögzítse. A felkészülési idő után a vizsgázónak a vizsgáztató tanár vagy bizottság felé folyamatos, önálló, logikusan felépített 10-15 perces felelettel kell beszámolnia. Fontos, hogy a tanárok alapvetően azt pontozzák, ami elhangzik. Ez egyaránt vonatkozik az elméleti és kísérleti részre. A kísérlet elvégzését is az alapján értékelik, hogy a diák hogyan számol be a kísérlet elvégzéséről. Ha a diák a feleletben megakad, kérdésekkel kell segíteni őt, vagy a megadott tárgytól elkalandozik az negatívan befolyásolja az értékelést. 

 

Középszinten: A vizsgát a diáknak a saját iskolájában kell lettenie, a fizikatanára előtt. A tételsort az iskola természettudományi munkaközössége állítja össze (központilag előírt irányelvek szerint).

 

Emelt szinten: A vizsgát központilag meghatározott helyen, nem a diák saját iskolájában kell letenni. A vizsgát 3 tanárból álló bizottság értékeli. Az elméleti tételek nagyobb részt fednek le a fizikában, alaposabb tudást kérnek számon, mint középszinten. 

Néhány tájékoztató anyag a 2012-es májusi emelt szintű érettségivel kapcsolatban: mérésekmérésleirasszobeli_temakorok.