Emelt fizika esszé 2.1.

2012.11.01 14:18

 

Változó mágneses mező által létrehozott elektromos mező:

Az időben változó mágneses tér maga körül örvényes elektromos mezőt hoz létre. Vagyis az így létrejött elektromos mező erővonalai önmagukba záródnak. Az elektromos mező irányát a „balkéz-szabály” adja meg: ha a hüvelykujjunk a fluxusváltozás irányába mutat, akkor begörbített ujjaink a keletkező elektromos tér térerősség vonalainak görbületét mutatják.

 

Változó mágneses fluxust körbevevő tekercsben indukálódó feszültség:

Az indukált feszültség (Ui) egyenes arányos a tekercs menetszámával (N) és a mágneses indukció fluxus változásának gyorsaságával ():

[Szöveges megfogalmazás nélkül a pontok java részét elveszítjük! Magyarázatunkat érdemes ábrával színesíteni!]

 

Lenz törvény:

A indukált áram iránya mindig olyan, hogy mágneses tere akadályozza az őt létrehozó hatást.

 

Ideális terheletlen transzformátor:

Az ideális transzformátorban két közös vasmagon elhelyezkedő tekercs található. A közös vasmag teremti meg a két tekercs közötti mágneses csatolást. Az egyik tekercsre (primer tekercs) váltakozó feszültséget kapcsolunk. Ennek hatására a közös vasmagban váltakozó mágneses tér ébred. A változó mágneses fluxus hatására a másik tekercsben (szekunder tekercs) feszültség indukálódik.

[Érdemes ábrával illusztrálni a transzformátor szerkezetét!]

A közös vasmag belsejében a fluxus változás azonos a két tekercsre nézve. A pillanatnyi feszültség a primer tekercsben (Up,pill) és a szekunder tekercsben (Usz,pill) egyeneses arányos a menetszámmal (primer - Np, szekunder - Nsz):

                        

Ezekből következik, hogy az effektív primer feszültség (Up) és szekunder feszültség (Usz) aránya megegyezik a menetszámok arányával:

                        

[A törvényt szövegesen is meg kell fogalmazni!]